Slovenský kras 2020

V prvním srpnovém týdnu se zástupci tetínských jeskyňářů ve složení Cimbál, Markéta a její syn Kryštof připojili k expedici na Silickou planinu ve Slovenském krasu. Expedice to byla pracovně exkurzní, což byla pro jednou příjemná změna.

V rámci pracovní části expedice došlo k úklidu Silické ladnice, ponoru v Krásnohorské jeskyni (obr.1) a zmapování jeskyně Farbený ponor.

Cestou domů jsme si udělali krátkou zastávku na Putikovom vršku poblíž Nové Baně. Jedná se o nejmladší sopku v Karpatském oblouku (teda ještě s nějakými sopkami v Rumunsku, ale koho ty zajímají) a soptila ještě před 100 – 150 tis. lety. Na vršku se zachovaly i dvě lávové jeskyně a jsou to pro české jeskyňáře nejbližší dosažitelné lávové jeskyně. Delší z nich, jeskyně Sezam, je hluboká 12 m a dlouhá 26 m. Kratší Malá bazanitová má 11 m. K jeskyním bohužel nevede značená cesta a nebyl čas je hledat. Ale i nalezené ukázky polštářové lávy (obr.2) dokázaly potěšit srdce geologa.

Fota: Markéta, Cimbál

Jarní Slovinsko 2019

Jarní expedice do Slovinska se uskutečnila ve dnech 30.3. – 7.4.2019.

Expedice se zúčastnili Roman, Smrťák a Ivan Kotrč z Tetína, Tonda Chaloupka z Rudic, Marcel Slanina z Aragonitu, Martin Vítek, Franta Jakubec a David Krátký z Vratíkova.

Hlavní náplní expedice bylo pokračování dokumentace jevů na listu Komen 12. Bylo zdokumentováno 41 podzemních jevů, většinou krátkých kaveren. Za zmínku stojí pouze nález dvou propastí hlubokých 10 m a hlavně jedné propasti s hloubkou 27 m.

Podzimní Slovinsko 2019

Podzimní expedice do Krasu se uskutečnila ve dnech 19. – 28. října. Expedice s věkovým průměrem lehce pod šedesát let a meridiánem rovných šedesát let se zúčastnili Cimbál, Roman a Smrťák z Tetína, Tonda Chaloupka z Rudic a Martin a Nela Vítkovi a Robert Šamonil z Vratíkova.

Několik předešlých podzimních expedic proběhlo počátkem listopadu. Většinu týdne propršelo a místní nám říkali, že kdybychom přijeli o týden dříve, měli bychom nádherné počasí. Letos jsme tedy přijeli o týden dříve a měli opravdu krásné počasí. Popravdě až moc krásné, takže na celodenní prodírání křovím v overalu či dlouhém pevném oblečení to moc nebylo.

V rámci povrchového průzkumu jsme našli a zdokumentovali 21 podzemních objektů, většinou krátkých kaveren. Za zmínku tak stojí pouze 25 m hluboká propast objevená tetínskou sekcí a pojmenovaná na počest Robertovi manželky Evino brezno.

Kromě povrchového průzkumu proběhlo pět prolongačních akcí v jeskyni Goli Duh. Jedná se o šikmo ukloněnou až vertikální puklinu, která v letních měsících nasává vzduch. Vzhledem k tomu, že jsme disponovali větší pracovní silou, než jsou schopni dát dohromady Slovinci, vyčistili jsme vnitřní deponie a pokračovali v rozšiřování pukliny. Během pěti akcí jsme prohloubili jeskyni o 2 m na současnou délku 11 m a hloubku 8 m.

V rámci kulturní vložky jsme se zúčastnili otevření muzea 1. sv. války v Opatje Selu, kde nás současný župan přivítal jako čestné hosty a předchozí župan pozval na pivo.

Malham 2019

Tetínští jeskyňáři Markéta Jakovenko a Cimbál se v únoru letošního roku zúčastnili expedice Malham 2019 uspořádanou Evropskou speleologickou federací, Izraelským centrem pro výzkum jeskyní a Hebrejskou univerzitou v Jeruzalémě.

Vedle dvou českých zástupců se expedice zúčastnili jeskyňáři z Izraele, Bulharska, Německa, Rumunska, Ruska a Chorvatska.

Účastnící expedice strávili deset dní v poušti na hoře Mt. Sedom …..

….. s exkluzivním výhledem na Mrtvé moře a Jordánsko.

Cílem expedice bylo hlavně dokončit mapu jeskyně Malham, které byla v té době s 5,8 km druhou nejdelší solnou jeskyní na světě. Cíl byl splněn částečně. Délka jeskyně přesáhla 10 km, ale finální podoba mapy čeká na expedici Malham 2020.

Kromě jeskyně Malham navštívili účastnící expedice exkurzně jeskyně Colonel pit a Mifratzim.

EuroSpeleo Forum 2019 – Bulharsko

Ve dnech 25. – 29. 9. se delegace tetínských jeskyňářů ve složení Cimbál a Markéta zúčastnila EuroSpeleo Fora v bulharském Dolním Lozenu.

Zatímco přednášky na českém Speleofóru se dělí podle témat na zajímavé a nezajímavé a přednášející na nudné a strhující, v evropském kontextu se ještě přidává úroveň znalosti anglického jazyka na straně přednášejícího. Takže zatímco zajímavé téma ještě může unést nudného přednášejícího, nudného přednášejícího s nesrozumitelnou angličtinou už rozhodně neunese. Naštěstí takových moc nebylo. Naprosto excelentní byly prezentace objevu a dokumentace nejdelší jeskyně v Jordánsku a prezentace využití jeskyní pro vesmírný výzkum.

V sobotu ráno se konala oslava 90 let bulharské organizované speleologie, čehož jsme vyžili ke zdolání vrchu Polovrak (1182 m n. m.) a návštěvě starého pravoslavného kláštera svatého Spase.

EuroSpeleo Forum je ideální příležitost setkat se s jeskyňáři z celé Evropy v poněkud komornější atmosféře, než nabízí Speleokongres.

A pokud to vyjde, ukážeme na příštím Speleofóru ve Španělsku, jak prezentují Češi.

Abstrakty jednotlivých prezentací najdete na adrese https://esf2019.speleo-bg.org/category/presentations/