Speleologická bibliografie členů ZO 1-02 Tetín

 

Cílek V., Havlíček D., Kučera B., Plot J. (1990): Členění Českého krasu. Upřesnění hranic skupin Českého krasu podle Homolova členění. – Speleo, 2, 22–23, 30–33. Praha

Cvrk M., Plot J. (1995): Nálezová zpráva z jeskyní v Kruhovém lomu u Tetína. – Český kras, 21: 38-43. Beroun.

Halbichová I. (1984): Geofyzikální měření u propadu Pluto na Tobolce. – Český kras, 10: 56-61. Beroun.

Hejna M. (2005): Sovy nejsou. Čím se zdají být, aneb jak je to s vědeckými články ve Speleu, – Speleo 43, str. 37-38

Hejna M. (2006): Jak by se mapovaly jeskyně v roce 1849, – Speleo 45, str. 51-52

Hejna M. (2007): Konkurz na patrona jeskyňářů, – Speleo 47, str. 58

Hejna M. (2007): Elektro brezno, aneb jak se (taky) jeskyňáři ve Slovinsku, – Speleo 48, str. 39

Hejna M. (2007): Výskyt kalcitu v Čmeláčí jeskyni ve Vratíkovském krasu, – Minerál, roč. XV.206-207, č. 3, str.

Hejna M. (2009): (Zne)Užívání jeskyň na příkladu jihozápadní části Krasu (Slovinsko), – Speleo 53, str.18-20

Hejna M. (2010): Zadlašská (Dantova) jeskyně, – Speleo 54, str. 20-21

Hejna M. (2011): Jeskyně upravené na vojenské podzemní objekty (jihozápadní Kras, Slovinsko, – Speleo 58, str. 15-19

Hejna M. (2012): Ubár – město zničené jeskyní, – Speleo 59, str. 29-32

Hejna M., Schich P. (2005): Dokumentace podzemních prostor v okolí Temnice ve Slovinsku, – Speleo 42, str. 41-42

Hejna M., Majer M., Pohunek J., Žák K. (2008): Z činnosti ZO 1-02 Tetín aneb povídání nejen o dikobrazech, krávě a stříbrném pokladu, – Speleo 50, str. 10-14

Hejna M., Schich P., Živor R. (2008): Podzemní jevy v okolí Temnice (Slovinsko, Kras, pracovní oblast Komen 25) – Speleofórum, 27, str. 88-91

Hejna M., Majer M., Schich P., Živor R. (2010): Podzemní jevy v okolí Kostanjevice na Krasu (Slovinsko, Kras, pracovní oblast Komen 24) – Speleofórum, 29, str. 74-77

Hrdá J., Nakládal P (2005): Kalibrace „šerebla“ a ještě trochu drsné teorie, – Speleo 42, str. 30-35

Jančaříková-Halbichová I. (1986): Zpráva o nově objevených jeskyních v Kruhovém lomu. – Český kras, 12: 62-65. Beroun.

Jančaříková I. (1987): Zajímavé textury vápenců v lomu Kosov u Berouna. – Český kras, 13: 36-46. Beroun.

Jančaříková I. (1987): Evidence krasových jevů v Českém krasu. – Český kras, 13: 85-87. Beroun.

Jančaříková I. (1988): Geologická situace ve štole do Koněpruských jeskyní. – Český kras, 14: 33-41. Beroun.

Jančaříková I. (1990): Petrologický výzkum sedimentů z Dolní jeskyně. In : Matoušek, V. a kol.: Komplexní výzkum Dolní jeskyně č. 1119 u Koněprus v Českém krasu. – Čs. kras, 41: 41-45. Praha.

Jančaříková I. (1994): Geologické poměry na Tetínsku. – Speleo, 17: 17-18. Praha.

Jančaříková I. (1996): Historie geologických výzkumů v Barrandienu. – Český kras, 22: 55-69. Beroun.

Jančaříková I. (1997): Prof. RNDr. Ivo Chlupáč, DrSc. pětašedesátníkem. – Český kras, 23: 67-68. Beroun.

Jančaříková I. (1997): Velkolepá akce Muzea Českého krasu v Berouně – současné otevření čtyř stálých expozic! – Speleo, 25: 62-63. Praha.

Jančaříková I. (1997): Aktuálně o dění v Českém krasu. – Speleo, 25: 63, Praha.

Jančaříková I. (1998): Muzeum Českého krasu v Berouně.- Středočeský sborník historický, 24: 233-235. Praha.

Jančaříková I. (1998): Historie berounského muzea s přihlédnutím ke geologickým sbírkám. – Český kras, 24: 5-16. Beroun.

Jančaříková I. (1998): Slavnostní otevření důlní expozice v Chrustenické šachtě. – Český kras, 24: 93-94. Beroun.

Jančaříková I. (1998): Průvodce geologicko-paleontologickou expozicí Barrandien v Muzeu Českého krasu v Berouně. – Český kras, 24: 95-101. Beroun.

Jančaříková I. (1998): Průvodce expozicí „Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu“ v Muzeu Českého krasu v Berouně. – Český kras, 24: 101-104. Beroun.

Jančaříková I. (1998): Recentní badatelé v Českém krasu. – Speleo, 27: 76. Praha.

Jančaříková I. (1999): Výstava „20 let České speleologické společnosti“. – Český kras, 25: 95-101. Beroun.

Jančaříková I. (2000): Vladimír Lysenko šedesátníkem. – Český kras, 26: 63-64. Beroun.

Jančaříková I. (2001): Bosákovy abrahámoviny (Bosákoviny). – Český kras, 27: 60-63. Beroun.

Jančaříková I. (2003): Geopark Barrandien otevřen. – Český kras, 29: 48. Beroun.

Jančaříková I. (2003): Geologické exkurze k desetiletí Muzea Českého krasu.- Český kras, 29: 49. Beroun.

Jančaříková I.. (2003): Výstava „Spolupráce slovenských a českých jeskyňářů při výzkumu podzemí“. – Český kras, 29: 51. Beroun.

Jančaříková I. (2003): Seminář „Turistické aktivity v krasových oblastech“.- Český kras, 29: 51. Beroun.

Kotrč I. (1998): Slasti průmyslového podzemí. – Speleo, 27: 50-51. Praha.

Koza T. (1994): Speleologická expedice do Španělska, propast Ilaminako Ateak (-1353 m). – Český kras, 19: 51-53. Beroun.

Lysenko V., Plot J. (1977): Jeskyně Martina – nový objev v Českém krasu. – Čs. kras, 28: 88-90. Praha.

Majer M. (2004): Osovská podzemní chodba. – Speleo, 39: 18-20. Praha.

Majer M. (2004): Odborný seminář „Fotografování v podzemí. – Speleo, 39: 37. Praha.

Majer M. (2007): To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou aneb Blešárna u Málkova, – Speleo 47, str. 35-39

Majer M., Hejna M., Zelinka J., Žák K. (2005): Macháčkova jeskyně v Českém krasu – první jeskyně ve vápencích chýnických, – Speleo 42, str. 16-18

Martínek S. (1989): Nový objev v Tetínském lomu. – Český kras, 15: 91-92. Beroun.

Martínek S., Zbuzek P. (1990): 1417 – Jeskyně BUML. – Český kras, 16: 49-50. Beroun.

Martínek S., Zbuzek P. (1990): 1417 – Jeskyně BUML. – Speleo, 3: 36-39. Praha.

Mengler Z., Amler P., Žák K., Majer M. (2012): Petzoldovy jeskyně v  Českém krasu trochu jinak, – Speleo 59, str. 21-28

Muchna F. (1985): 10 let jeskyně Martina. – Stalagmit 1985, č. 3, str. 23.

Muchna F. (1985): Drdova jeskyně. – Stalagmit 1985, č. 4, str. 12.

Muchna F. (1986): Další lokalita v lomu Nový Homolák. – Stalagmit 1986, č. 4-5, str. 23.

Nakládal P. (2006): Máco čti, neb jak jeskyně s termokamerou objevovati, – Speleo 45, str. 9-15

Nakládal P. (2006): Jak rychle obohatit tělo o minerální a stopové látky, – Speleo 45, str. 50-51

Nakládal P. (2007): Technologický postup likvidace sifonů, aneb historie jednoho průkopu, – Speleo 48, str. 23-28

Nakládal P. (2007): Kampak nám mizejí jeskyně aneb jak se nám hýbe země, – Speleo 49, str. 22

Nakládal P. (2007): Jak vrtat hranaté díry aneb co nám zapomněli starci předat, – Speleo 49, str. 37

Nakládal P. (2011): Copak nám to teče pod Tetínem – první objevy, aneb jak je dobré, když vám přeje Permon, – Speleo 57, str. 23-27

Nakládal P. (2012): Copak nám to teče pod Tetínem aneb Kdopak nám to leží pod Tetínem? – Speleo 60, str. 35-38

Nakládal P., Hrdá J., Vysoká H., Goliáš V. (2004): Copak nám to teče pod Tetínem? – Speleo, 39: 3-7. Praha.

Nakládal P., Dohnal J., Goliáš V., Jáně Z., Machulka M., Majer M., Valenta J. (2005): Copak nám to teče pod Tetínem II aneb proč kopat v Tetínských propástkách. – Speleo 57, str. 23-27

Pecka L. (1990): Zpráva o činnosti ZO 1-02 Tetín za rok 1989. – Český kras, 16: 52. Beroun.

Pecka L. (1990): Znovuobjevení Nové jeskyně v Modrém lomu na Damilu. – Speleo, 2: 35. Praha.

Pecka L. (1992): Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-02 Tetín v roce 1990. – Český kras, 17: 55. Beroun.

Pecka L. (1992): Objev v jeskyni Hučiacia vyvieračka ve Slovenském krasu. – Speleo, 7: 22-23. Praha.

Pecka L. (1996): Jeskyně Jezevčí díra u Litně. – Český kras, 22: 48-49. Beroun.

Pecka L. (1996): Historie Tetína. In: Tetín historický a speleologický. – Knihovna ČSS, sv. 30, 42-54. Praha.

Pecka L. (1997): Pro návštěvníky ostrova Korfu. – Speleo, 24: 64. Praha.

Pecka L. (1999): Problematika Tetínské vyvěračky. – Český kras, 25: 39-43. Beroun.

Pecka L. (2000): Setkání jeskyňářů v Českém krasu – ano či ne? – Český kras, 26: 61. Beroun.

Pecka L. (2000): Setkání jeskyňářů v Českém krasu – ano či ne? – Speleo, 29: 2. Praha.

Pecka L. (2000): Setkání jeskyňářů v Českém krasu 6.– 8.10. na Tetíně. – Speleo, 31: 3. Praha.

Pecka L. (2001): Setkání jeskyňářů v Českém krasu 6.– 8.10.2000 na Tetíně. – Český kras, 27: 55. Beroun.

Pecka L. (2006): Pod císařskými prapory a jeskyně Martina, – Speleo 45, 48-49

Plot J. (1976): Průzkum Plešivecké planiny. – Krasový sborník, 5: 58. Praha.

Plot J. (1976): Zpráva o činnosti speleologické skupiny Zlatý Kůň za období 1971 – 1975. – Český kras, 1: 76-79. Beroun.

Plot J. (1977): Jeskyně 13. krasové oblasti Českého krasu. – Český kras, 2: 29-38. Beroun.

Plot J. (1977): Únorová jeskyně. – Český kras, 2: 54. Beroun.

Plot J. (1978): Výzkum jeskyní v krasové oblasti 13 Českého krasu v r. 1977. – Český kras, 3: 84-86. Beroun.

Plot J. (1978): Zpráva o činnosti speleologické skupiny Tetín za rok 1977. – Český kras, 3: 87. Beroun.

Plot J. (1979): 13. krasová oblast Českého krasu. – Český kras, 4: 78-81. Beroun.

Plot J. (1979): Zpráva o činnosti speleologické skupiny Tetín za rok 1978. – Český kras, 4: 95-96. Beroun.

Plot J. (1980): Tetínské propástky. – Český kras, 5: 41-43. Beroun.

Plot J. (1980): Zpráva o činnosti speleologické skupiny Tetín za rok 1979. – Český kras, 5: 71-72. Beroun.

Plot J. (1981): Turské maštale. – Český kras, 6: 49-51. Beroun.

Plot J. (1981): Zábavná propast – č. 1411. – Český kras, 6: 52. Beroun.

Plot J. (1981): Zpráva o výzkumné a průzkumné činnosti speleologické skupiny Tetín za rok 1980. – Český kras, 6: 82-84. Beroun.

Plot J. (1982): Některé změny a doplnění soupisu a číslování jeskyní Českého krasu v období 1970 – 1981. – Český kras, 7: 53-58. Beroun.

Plot J. (1982): Zpráva o výzkumné a průzkumné činnosti speleologické skupiny Tetín za rok 1981. – Český kras, 7: 59-61. Beroun.

Plot J. (1983): Zpráva o výzkumné a průzkumné činnosti speleologické skupiny Tetín za rok 1982. – Český kras, 8: 63-64. Beroun.

Plot J. (1984): Krasové jevy Kruhového lomu. – Český kras, 10: 62-65. Beroun.

Plot J. (1984): Zpráva o výzkumné a průzkumné činnosti speleologické skupiny Tetín za rok 1983. – Český kras, 10: 66-67. Beroun.

Plot J. (1985): Zpráva o výzkumné a průzkumné činnosti speleologické skupiny Tetín za rok 1984. – Český kras, 11: 76. Beroun.

Plot J. (1986): Nová lokalita v lomu Plešivec, jeskyně 1813 – Jatka 86. Český kras, 12: 66-70. Beroun.

Plot J. (1986): Zpráva o výzkumné a průzkumné činnosti speleologické skupiny Tetín za rok 1985. – Český kras, 12: 110-111. Beroun.

Plot J. (1987): Zpráva o činnosti ČSS ZO 1-02 Tetín za rok 1986. – Český kras, 13: 81-82. Beroun.

Plot J. (1989): Zpráva o výzkumné činnosti ZO ČSS 1-02 Tetín za rok 1988. – Český kras, 15: 88-90. Beroun.

Plot J. (1996): Jednotná evidence speleologických objektů. – Český kras, 22: 53-54. Beroun.

Plot J., Pecka L. (1988): Zpráva o činnosti ZO ČSS Tetín za rok 1987. – Český kras, 14: 68-69. Beroun.

Plot J. et al. (1976): Soupis jeskyní odkrytých těžbou v lomu Čertovy schody u Koněprus do konce r. 1972. – Krasový sborník, 5: 38-48. Praha.

Zbuzek P. (1995): Závěrečná zpráva o činnosti ZO 1-02 Tetín za rok 1993. – Český kras, 21: 43-44. Beroun.

Zelinka J., Kala B. (2005): Podchlazení – Speleo 41, 43

Žák K., Frýda J., Bruthans J., Kadlec J., Živor R. (2001): Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva). – Český kras, 27: 36-39. Beroun.

Žák K., Kolčava M., Jäger O., Živor R. (2003): Evidence jeskyní Českého krasu – stav k 1. říjnu 2003 – Český kras, 29: 5-20. Beroun.

Žák K., Zelinka J. (1998): Pravěký člověk hluboko v jeskyni Martina? (nálezová zpráva). – Český kras, 24: 79-80. Beroun.

Žák K., Živor R. (2012): Nekrasové jeskyně ve slepencích brdského kambria – Český kras, 38, str. 5-10

Živor R. (1981): Nový objev v Terasové jeskyni. – Český kras, 6: 46-48. Beroun.

Živor R. (1996): Český kras. In: Tetín historický a speleologický. – Knihovna ČSS, sv. 30, 7-9. Praha.

Živor R. (1996): Geologické poměry v okolí Tetína. In: Tetín historický a speleologický. – Knihovna ČSS, sv. 30, 9-13. Praha.

Živor R. (1996): Soupis jeskyní v okolí Tetína. In: Tetín historický a speleologický. – Knihovna ČSS, sv. 30, 14-15. Praha.

Živor R. (1996): Stručný popis zaregistrovaných jeskyní. In: Tetín historický a speleologický. – Knihovna ČSS, sv. 30, 15-22. Praha.

Živor R. (1996): Popis významných jeskyní. In: Tetín historický a speleologický. – Knihovna ČSS, sv. 30, 22-31. Praha.

Živor R. (1996): Historie výzkumů jeskyní v okolí Tetína. In: Tetín historický a speleologický. – Knihovna ČSS, sv. 30, 32-39. Praha.

Živor R., Martínek S., Plot J. (1993): Znovuobjevení Nové jeskyně na Damilu. – Český kras 18: 29-34. Beroun.

Živor R., Žák K., Jäger O. (2002): Zdenina jeskyně – nový objev v Kruhovém lomu u Srbska. – Český kras, 28: 16-17. Beroun.