Speleologická bibliografie členů ZO 1-02 Tetín

Cílek V., Havlíček D., Kučera B., Plot J. (1990): Členění Českého krasu. Upřesnění hranic skupin Českého krasu podle Homolova členění. – Speleo, 2, 22–23, 30–33. Praha

Cvrk M., Plot J. (1995): Nálezová zpráva z jeskyní v Kruhovém lomu u Tetína. – Český kras, 21: 38-43. Beroun.

Faltejsek L. (2017): Pozor na důlní vody aneb proč používat barevná lana – Speleo 72: str. 36-37

Faltejsek L. (2018): Proutkaření – realita nebo nesplnitelné přání?, Speleo 74, str. 35-41

Faltejsek L. (2020): Ještě jednou k proutkaření – eSpeleo, č.1, https://www.espeleo.cz/espeleo/espeleo-1-2020/

Halbichová I. (1984): Geofyzikální měření u propadu Pluto na Tobolce. – Český kras, 10: 56-61. Beroun.

Hejna M. (2005): Sovy nejsou. Čím se zdají být, aneb jak je to s vědeckými články ve Speleu, -  Speleo 43, str. 37-38

Hejna M. (2006): Jak by se mapovaly jeskyně v roce 1849, – Speleo 45, str. 51-52

Hejna M. (2007): Konkurz na patrona jeskyňářů, – Speleo 47, str. 58

Hejna M. (2007): Elektro brezno, aneb jak se (taky) jeskyňáři ve Slovinsku, – Speleo 48, str. 39

Hejna M. (2007): Výskyt kalcitu v Čmeláčí jeskyni ve Vratíkovském krasu, – Minerál, roč. XV.206-207, č. 3, str.

Hejna M. (2009): (Zne)Užívání jeskyň na příkladu jihozápadní části Krasu (Slovinsko), – Speleo 53, str.18-20

Hejna M. (2010): Zadlašská (Dantova) jeskyně, – Speleo 54, str. 20-21

Hejna M. (2011): Jeskyně upravené na vojenské podzemní objekty (jihozápadní Kras, Slovinsko, – Speleo 58, str. 15-19

Hejna M. (2012): Ubár – město zničené jeskyní, – Speleo 59, str. 29-32

Hejna M. (2013): Lipica (Slovinsko) a netradiční nástroje k vyhledávání jeskyň, Speleo 62, str. 30-31

Hejna M. (2015): 120 let od odtěžení jeskyně Turské maštale, Speleo 66, str. 17-20

Hejna M. (2015): Vyšla kniha Geologija Krasa – Speleo 66, str. 40

Hejna M. (2016): Jazyková úvaha o zpřístupnění jeskyň z roku 1921 – Speleo 68, str. 49-50

Hejna M. (2016): Vznik jeskyní podle neptunistů – Speleo 68, str. 51-52

Hejna M. (2016): Co má propast Macocha společného s Tetínem, Speleo 70, str. 60-61

Hejna M. (2017): Odhalení pomníku „jeskyňářům v uniformě“ (Novelo, jz. Kras, Slovinsko), Speleo 72, str. 28-30

Hejna M. (2017): K pověrám o netopýrech, Speleo 72, str. 32-35

Hejna M. (2018): O jeskyni, která měla dokázat biblickou potopu, Speleo 73, str. 55-57

Hejna M. (2018): Nové trendy v mapování jeskyň, Výzkum v podzemí 2018, str. 7-9

Hejna M. (2018): Caveatron – další pokrok v mapování jeskyní, Speleo 75, str. 34-37

Hejna M. (2019): Svět podle Thomase Burneta, Speleo 76, str. 41-43

Hejna M. (2020): Přehled současných mapovacích aplikací – eSpeleo, č.1, https://www.espeleo.cz/espeleo/espeleo-1-2020/

Hejna M. (2020): Negativní výsledek, také výsledek – eSpeleo, č.1, https://www.espeleo.cz/espeleo/espeleo-1-2020/

Hejna M. (2020): Athanasius Kircher a jeho Mundus Subterraneus – eSpeleo, č.1, https://www.espeleo.cz/espeleo/espeleo-1-2020/

Hejna M. (2020): Jeskynní bestiář – hostnici, gigantičtí pavouci a hodag – eSpeleo, č.1, https://www.espeleo.cz/espeleo/espeleo-1-2020/

Hejna M. (2021): Nové jeskyně na Karmazínových stěnách (Český kras, k.ú. Tmaň) – Speleofórum, 40, str. 76-79

Hejna M. (2021): 20 let působení v Dolním Krasu (Slovinsko) – Speleofórum, 40, str. 106-109

Hejna M., Schich P. (2005): Dokumentace podzemních prostor v okolí Temnice ve Slovinsku, – Speleo 42, str. 41-42

Hejna M., Majer M., Pohunek J., Žák K. (2008): Z činnosti ZO 1-02 Tetín aneb povídání nejen o dikobrazech, krávě a stříbrném pokladu, – Speleo 50, str. 10-14

Hejna M., Schich P., Živor R. (2008): Podzemní jevy v okolí Temnice (Slovinsko, Kras, pracovní oblast Komen 25) – Speleofórum, 27, str. 88-91

Hejna M., Kotrč I., Nakládal P., Pecka L., Žák K. (2009): Objev nových jeskynních prostor pod obcí Tetín – Český kras (Beroun), 35, str. 45-48

Hejna M., Majer M., Schich P., Živor R. (2010): Podzemní jevy v okolí Kostanjevice na Krasu (Slovinsko, Kras, pracovní oblast Komen 24) – Speleofórum, 29, str. 74-77

Hejna M., Filippi M. (2015): Krystalové jeskyně Velkolomu Čertovy schody, Výzkum v podzemí 2015, str. 5-9

Hejna M., Schich P., Živor R. (2016): Podzemní jevy v okolí Korit na Krasu (Slovinsko, Kras, pracovní oblast Komen 23) – Speleofórum, 35, str. 93-96

Hejna M., Vítek M., Šamonil R., Milanič S. (2017): Rojstnodnevno brezno (-92 m, Slovinsko, jz. Kras, mapový list Komen 25, Speleo 72, str. 10-12

Hejna M., Falteisek L., Šamonil R. (2019): Rojstnodnevno brezno ve slovinském Dolním Krasu – Speleofórum, 38, str. 85-88

Hejna M., Jakovenko M. (2019): Království soli v hoře Sedom, Izrael, Minerál, roč. XXVII, č. 6, str. 530-534

Hejna M., Jakovenko M., Langford B. (2020): Malcham – nejdelší solná jeskyně světa (Mt. Sedom, Izrael) – Speleofórum, 39, str. 55-60

Hrdá J., Nakládal P (2005): Kalibrace „šerebla“ a ještě trochu drsné teorie, – Speleo 42, str. 30-35

Jakovenko M., Hejna M. (2019): Expedice Malham – nejdelší solná jeskyně na světě, Speleo 76, str. 15-20

Jančaříková-Halbichová I. (1986): Zpráva o nově objevených jeskyních v Kruhovém lomu. – Český kras, 12: 62-65. Beroun.

Jančaříková I. (1987): Zajímavé textury vápenců v lomu Kosov u Berouna. – Český kras, 13: 36-46.    Beroun.

Jančaříková I. (1987): Evidence krasových jevů v Českém krasu. – Český kras, 13: 85-87. Beroun.

Jančaříková I. (1988): Geologická situace ve štole do Koněpruských jeskyní. – Český kras, 14: 33-41. Beroun.

Jančaříková I. (1990): Petrologický výzkum sedimentů z Dolní jeskyně. In : Matoušek, V. a kol.: Komplexní výzkum Dolní jeskyně č. 1119 u Koněprus v Českém krasu. – Čs. kras, 41: 41-45. Praha.

Jančaříková I. (1994): Geologické poměry na Tetínsku. – Speleo, 17: 17-18. Praha.

Jančaříková I. (1996): Historie geologických výzkumů v Barrandienu. – Český kras, 22: 55-69. Beroun.

Jančaříková I. (1997): Prof. RNDr. Ivo Chlupáč, DrSc. pětašedesátníkem. – Český kras, 23: 67-68. Beroun.

Jančaříková I. (1997): Velkolepá akce Muzea Českého krasu v Berouně – současné otevření čtyř stálých expozic! – Speleo, 25: 62-63. Praha.

Jančaříková I. (1997): Aktuálně o dění v Českém krasu. -  Speleo, 25: 63, Praha.

Jančaříková I. (1998): Muzeum Českého krasu v Berouně.- Středočeský sborník historický, 24: 233-235. Praha.

Jančaříková I. (1998): Historie berounského muzea s přihlédnutím ke geologickým sbírkám. – Český kras, 24: 5-16. Beroun.

Jančaříková I. (1998): Slavnostní otevření důlní expozice v Chrustenické šachtě. – Český kras, 24: 93-94. Beroun.

Jančaříková I. (1998): Průvodce geologicko-paleontologickou expozicí Barrandien v Muzeu Českého krasu v Berouně. – Český kras, 24: 95-101. Beroun.

Jančaříková I. (1998): Průvodce expozicí „Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu“ v Muzeu Českého krasu v Berouně. – Český kras, 24: 101-104. Beroun.

Jančaříková I. (1998): Recentní badatelé v Českém krasu. – Speleo, 27: 76. Praha.

Jančaříková I. (1999): Výstava „20 let České speleologické společnosti“. – Český kras, 25: 95-101. Beroun.

Jančaříková I. (2000): Vladimír Lysenko šedesátníkem. – Český kras, 26: 63-64. Beroun.

Jančaříková I. (2001): Bosákovy abrahámoviny (Bosákoviny). – Český kras, 27: 60-63. Beroun.

Jančaříková I. (2003): Geopark Barrandien otevřen. – Český kras, 29: 48. Beroun.

Jančaříková I.  (2003): Geologické exkurze k desetiletí Muzea Českého krasu.- Český kras, 29: 49. Beroun.

Jančaříková I.. (2003): Výstava „Spolupráce slovenských a českých jeskyňářů při výzkumu podzemí“. – Český kras, 29: 51. Beroun.

Jančaříková I.  (2003): Seminář „Turistické aktivity v krasových oblastech“.- Český kras, 29: 51. Beroun.

Kotrč I. (1998): Slasti průmyslového podzemí. – Speleo, 27: 50-51. Praha.

Koza T. (1994): Speleologická expedice do Španělska, propast Ilaminako Ateak (-1353 m). – Český kras, 19: 51-53. Beroun.

Lysenko V., Plot J. (1977): Jeskyně Martina – nový objev v Českém krasu. – Čs. kras, 28: 88-90. Praha.

Majer M. (2004): Osovská podzemní chodba. – Speleo, 39: 18-20. Praha.

Majer M. (2004): Odborný seminář „Fotografování v podzemí. – Speleo, 39: 37. Praha.

Majer M. (2007): To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou aneb Blešárna u Málkova, – Speleo 47, str. 35-39

Majer M., Hejna M., Zelinka J., Žák K. (2005): Macháčkova jeskyně v Českém krasu – první jeskyně ve vápencích chýnických, – Speleo 42, str. 16-18

Majer M., Hejna M., Žák K. (2019): Josef Bidlo Plot oslavil 70. narozeniny – Český kras (Beroun), 45, str. 78-79

Martínek S. (1989): Nový objev v Tetínském lomu. – Český kras, 15: 91-92. Beroun.

Martínek S., Zbuzek P. (1990): 1417 – Jeskyně BUML. – Český kras, 16: 49-50. Beroun.

Martínek S., Zbuzek P. (1990): 1417 – Jeskyně BUML. – Speleo, 3: 36-39. Praha.

Mengler Z., Amler P., Žák K., Majer M. (2012): Petzoldovy jeskyně v Českém krasu trochu jinak, – Speleo 59, str. 21-28

Muchna F. (1985): 10 let jeskyně Martina. – Stalagmit 1985, č. 3, str. 23.

Muchna F. (1985): Drdova jeskyně. – Stalagmit 1985, č. 4, str. 12.

Muchna F. (1986): Další lokalita v lomu Nový Homolák. – Stalagmit 1986, č. 4-5, str. 23.

Nakládal P. (2006): Máco čti, neb jak jeskyně s termokamerou objevovati, – Speleo 45, str. 9-15

Nakládal P. (2006): Jak rychle obohatit tělo o minerální a stopové látky, – Speleo 45, str. 50-51

Nakládal P. (2007): Technologický postup likvidace sifonů, aneb historie jednoho průkopu, – Speleo 48, str. 23-28

Nakládal P. (2007): Kampak nám mizejí jeskyně aneb jak se nám hýbe země, – Speleo 49, str. 22

Nakládal P. (2007): Jak vrtat hranaté díry aneb co nám zapomněli starci předat, – Speleo 49, str. 37

Nakládal P. (2011): Copak nám to teče pod Tetínem – první objevy, aneb jak je dobré, když vám přeje Permon, – Speleo 57, str. 23-27

Nakládal P. (2012): Copak nám to teče pod Tetínem aneb Kdopak nám to leží pod Tetínem? – Speleo 60, str. 35-38

Nakládal P. (2021): Ještě jednou k proutkaření, aneb když se dva perou, třetí se směje – eSpeleo, č.1, str. 49-57, https://www.espeleo.cz/espeleo/espeleo-2-2020/

Nakládal P., Dohnal J., Goliáš V., Jáně Z., Machulka M., Majer M., Valenta J. (2005): Copak nám to teče pod Tetínem II aneb proč kopat v Tetínských propástkách. – Speleo 57, str. 23-27Nakládal P., Hrdá J., Vysoká H., Goliáš V. (2004): Copak nám to teče pod Tetínem? – Speleo, 39: 3-7. Praha.

Pecka L. (1990): Zpráva o činnosti ZO 1-02 Tetín za rok 1989. – Český kras, 16: 52. Beroun.

Pecka L. (1990): Znovuobjevení Nové jeskyně v Modrém lomu na Damilu. – Speleo, 2: 35. Praha.

Pecka L. (1992): Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-02 Tetín v roce 1990. – Český kras, 17: 55. Beroun.

Pecka L. (1992): Objev v jeskyni Hučiacia vyvieračka ve Slovenském krasu. – Speleo, 7: 22-23. Praha.

Pecka L. (1996): Jeskyně Jezevčí díra u Litně. – Český kras, 22: 48-49. Beroun.

Pecka L. (1996): Historie Tetína. In: Tetín historický a speleologický. – Knihovna ČSS, sv. 30, 42-54. Praha.

Pecka L. (1997): Pro návštěvníky ostrova Korfu. – Speleo, 24: 64. Praha.

Pecka L. (1999): Problematika Tetínské vyvěračky. – Český kras, 25: 39-43. Beroun.

Pecka L. (2000): Setkání jeskyňářů v Českém krasu – ano či ne? – Český kras, 26: 61. Beroun.

Pecka L. (2000): Setkání jeskyňářů v Českém krasu – ano či ne? – Speleo, 29: 2. Praha.

Pecka L. (2000): Setkání jeskyňářů v Českém krasu 6.– 8.10. na Tetíně. – Speleo, 31: 3. Praha.

Pecka L. (2001): Setkání jeskyňářů v Českém krasu 6.– 8.10.2000 na Tetíně. – Český kras, 27: 55. Beroun.

Pecka L. (2006): Pod císařskými prapory a jeskyně Martina, – Speleo 45, 48-49

Pecka L. (2013): Nezvyklé téma – Speleo 62, 40

Pecka L. (2013): Pane kolego! – Speleo 62, 82

Pecka L. (2013): Nečekané ovlivnění speleologického průzkumu – Speleo 63, 84

Pecka L. (2014): Jak se dva dědci vypravili mapovat – Speleo 64, 46

Pecka L. (2014): Oltář v jeskyni-Jeferson Bass – Speleo 64, 72

Pecka L. (2014): Českému krasu s láskou – Speleo 65, 42

Pecka L. (2015): Setkání jeskyńářů tetínské skupiny ke 40. výročí objevení j. Martina – Speleo 67, 29-30

Pecka L. (2015): Z průvodcovského deníčku – pták Kuhán – Speleo 67, 31

Pecka L. (2016): Plíživý konec krasové archeologie – Speleo 70: 35

Pecka L. (2018): Už se kácí v našem lese – Speleo 73: 58-59

Pecka L. (2019): Záchranná akce v jeskyni Tetínská propástka 13-024B, Speleo 76, str. 41

Pecka L. (2019): Ocenění od obce Tetín, Speleo 76, str. 44-46

Plot J. (1976): Průzkum Plešivecké planiny. – Krasový sborník, 5: 58. Praha.

Plot J. (1976): Zpráva o činnosti speleologické skupiny Zlatý Kůň za období 1971 – 1975. – Český kras, 1: 76-79. Beroun.

Plot J. (1977): Jeskyně 13. krasové oblasti Českého krasu. – Český kras, 2: 29-38. Beroun.

Plot J. (1977): Únorová jeskyně. – Český kras, 2: 54. Beroun.

Plot J. (1978): Výzkum jeskyní v krasové oblasti 13 Českého krasu v r. 1977. – Český kras, 3: 84-86. Beroun.

Plot J. (1978): Zpráva o činnosti speleologické skupiny Tetín za rok 1977. – Český kras, 3: 87. Beroun.

Plot J. (1979): 13. krasová oblast Českého krasu. – Český kras, 4: 78-81. Beroun.

Plot J. (1979): Zpráva o činnosti speleologické skupiny Tetín za rok 1978. – Český kras, 4: 95-96. Beroun.

Plot J. (1980): Jeskyně Turské maštale v Českém krasu. – Stalagmit, 1980, 6–8: 7–8. Praha.

Plot J. (1980): Tetínské propástky. – Český kras, 5: 41-43. Beroun.

Plot J. (1980): Zpráva o činnosti speleologické skupiny Tetín za rok 1979. – Český kras, 5: 71-72. Beroun.

Plot J. (1981): Jeskyně Jožky Šavaňů – nový objev v Českém krasu. – Stalagmit, 1981, 1: 5. Praha.

Plot J. (1981): Turské maštale. – Český kras, 6: 49-51. Beroun.

Plot J. (1981): Zábavná propast – č. 1411. – Český kras, 6: 52. Beroun.

Plot J. (1981): Zpráva o výzkumné a průzkumné činnosti speleologické skupiny Tetín za rok 1980. – Český kras, 6: 82-84. Beroun.

Plot J. (1982): Některé změny a doplnění soupisu a číslování jeskyní Českého krasu v období 1970 – 1981. – Český kras, 7: 53-58. Beroun.

Plot J. (1982): Zpráva o výzkumné a průzkumné činnosti speleologické skupiny Tetín za rok 1981. – Český kras, 7: 59-61. Beroun.

Plot J. (1983): Zpráva o výzkumné a průzkumné činnosti speleologické skupiny Tetín za rok 1982. – Český kras, 8: 63-64. Beroun.

Plot J. (1984): Krasové jevy Kruhového lomu. – Český kras, 10: 62-65. Beroun.

Plot J. (1984): Zpráva o výzkumné a průzkumné činnosti speleologické skupiny Tetín za rok 1983. – Český kras, 10: 66-67. Beroun.

Plot J. (1985): Zpráva o výzkumné a průzkumné činnosti speleologické skupiny Tetín za rok 1984. – Český kras, 11: 76. Beroun.

Plot J. (1986): Nová lokalita v lomu Plešivec, jeskyně 1813 – Jatka 86. Český kras, 12: 66-70. Beroun.

Plot J. (1986): Zpráva o výzkumné a průzkumné činnosti speleologické skupiny Tetín za rok 1985. – Český kras, 12: 110-111. Beroun.

Plot J. (1987): Zpráva o činnosti ČSS ZO 1-02 Tetín za rok 1986. – Český kras, 13: 81-82. Beroun.

Plot J. (1989): Zpráva o výzkumné činnosti ZO ČSS 1-02 Tetín za rok 1988. – Český kras, 15: 88-90. Beroun.

Plot J. (1989): Jeskyně Plší. – Speleofórum, 1989: 6. Česká speleologická společnost. Brno.

Plot J. (1996): Jednotná evidence speleologických objektů. – Český kras, 22: 53-54. Beroun.

Plot J., Pecka L. (1988): Zpráva o činnosti ZO ČSS Tetín za rok 1987. – Český kras, 14: 68-69. Beroun.

Plot J. et al. (1976): Soupis jeskyní odkrytých těžbou v lomu Čertovy schody u Koněprus do konce r. 1972. – Krasový sborník, 5: 38-48. Praha.

Plot J., Zajíček P. (1975): Objev v Českém krasu. – Geologický průzkum, 17 (12/1975): 3. strana obálky. Praha.

Pohunek J. (2006): Zakázaná Praha – VTM Science 9/2006: 46-49

Pohunek J. (2007): Lomy Amerika – etnografie Země nikoho – Český kras, 33: 44-55, Beroun

Pohunek J. (2008): Podzemní továrny – VTM Science 1/2008“ 58-65

Pohunek J. (2010): Nové pověsti pražské – Okruh a střed 4/2010: 32-35

Pohunek J. (2010): Specifika trampské pověsti – Národopisný věstník XXVII, 1-2/2010: 33-55

Vysoká H., Bruthans J., Faleisek L., Žák K., Rukavičková L., Holeček J., Schwegstillová J., Oster H.: (2021): Souhrn nejnovějších poznatků z výzkumu hydrogeologie Hranocké propasti, nejhlubší zatopené propasti světa – Speleofórum, 40, str. 6-17

Zbuzek P. (1995): Závěrečná zpráva o činnosti ZO 1-02 Tetín za rok 1993. – Český kras, 21: 43-44. Beroun.

Zelinka J., Kala B. (2005): Podchlazení – Speleo 41, 43

Žák K., Zelinka J. (1998): Pravěký člověk hluboko v jeskyni Martina? (nálezová zpráva). – Český kras, 24: 79-80. Beroun.

Žák K., Frýda J., Bruthans J., Kadlec J., Živor R. (2001): Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva). – Český kras, 27: 36-39. Beroun.

Žák K., Kolčava M., Jäger O., Živor R. (2003): Evidence jeskyní Českého krasu – stav k 1. říjnu 2003 – Český kras, 29: 5-20. Beroun.

Žák K., Kolčava M., Jäger O., Živor R. (2005): Evidence jeskyní Českého krasu – stav k 1. říjnu 2005 – Český kras, 31: 19-21. Beroun.

Žák K., Kolčava M., Jäger O., Živor R. (2007): Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2005 až 1.10.2007 – Český kras, 33: 28-30. Beroun.

Žák K., Kolčava M., Živor R. (2009): Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2007 až 1.10.2009 – Český kras, 35: 50-54. Beroun.

Žák K., Živor R. (2011): Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2009 až 1.10.2011 – Český kras, 37: 60-64. Beroun.

Žák K., Živor R. (2012): Nekrasové jeskyně ve slepencích brdského kambria – Český kras, 38, str. 5-10

Žák K., Kolčava M., J. Bruthans, Živor R. (2013): Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2011 až 1.10.2013 – Český kras, 39: 63-67. Beroun.

Žák K., Kolčava M., Horáček I., Živor R. (2015): Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. října 2013 až 30. září 2015 a novinky ve výzkumu jeskyní. – Český kras, XLI: 53–57. Beroun.

Žák K., Kolčava M., Živor R. (2017): Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. října 2015 až 30. září 2017. – Český kras, XLIII: 43–60. Beroun.

Žák K., Sýkorová I., Šulc A., Kočár P., Matoušková Š., Majer M. (2018): Datování dvou vzorků uhlíkatých látek z jeskyně Martina v Českém krasu. – Český kras, XLIV: 53–59. Beroun.

Žák K., Kolčava M., Živor R., Hejna M. (2019): Databáze jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období od 1. října 2019 do 30. září 2019 – Český kras (Beroun), 45, str. 60-66

Živor R. (1981): Nový objev v Terasové jeskyni. – Český kras, 6: 46-48. Beroun.

Živor R. (1996): Český kras. In: Tetín historický a speleologický. – Knihovna ČSS, sv. 30, 7-9. Praha.

Živor R. (1996): Geologické poměry v okolí Tetína. In: Tetín historický a speleologický. – Knihovna ČSS, sv. 30, 9-13. Praha.

Živor R. (1996): Soupis jeskyní v okolí Tetína. In: Tetín historický a speleologický. – Knihovna ČSS, sv. 30, 14-15. Praha.

Živor R. (1996): Stručný popis zaregistrovaných jeskyní. In: Tetín historický a speleologický. – Knihovna ČSS, sv. 30, 15-22. Praha.

Živor R. (1996): Popis významných jeskyní. In: Tetín historický a speleologický. – Knihovna ČSS, sv. 30, 22-31. Praha.

Živor R. (1996): Historie výzkumů jeskyní v okolí Tetína. In: Tetín historický a speleologický. – Knihovna ČSS, sv. 30, 32-39. Praha.

Živor R., Martínek S., Plot J. (1993): Znovuobjevení Nové jeskyně na Damilu. – Český kras 18: 29-34. Beroun.

Živor R., Žák K., Jäger O. (2002): Zdenina jeskyně – nový objev v Kruhovém lomu u Srbska. – Český kras, 28: 16-17. Beroun.