Soupis jeskyní v okolí Tetín

Stav k 1. 10. 2017 – dotazy směřujte na adresu tetin(zavináč)speleo.cz

© Karel Žák, Roman Živor a ZO ČSS 1-02 Tetin

Domovským územím ZO 1-02 Tetín je nejbližší okolí Tetína. V tomto území působí naše jeskyňářská skupina vůbec nejčastěji a vytváří zde i základní evidenci a dokumentaci všech jeskyní.
Celý Český kras je pro účely evidence jeskyní rozdělen do řady menších území, které se nazývají krasové skupiny. Jejich základní hranice vytyčil již ve 40. letech 20. století V. Homola. S malými úpravami se toto rozdělení užívá dodnes. Hranice krasových skupin jsou sice umělé (nesledují geologické ani geomorfologické členění a často jdou po umělých stavbách jako jsou silnice nebo železnice) ale jejich rozpoznání v terénu je snadné a jednoznačné. Praktické rozdělení na krasové skupiny se zcela vžilo.
V okolí Tetína se nacházejí krasové skupiny 12 (Damil, Kosov), 13 (Tetínské skály a Tetínská rokle), 14 (hlavně lom Montánka, Kruhový lom a okolní skály nad železniční tratí), 15 (Kodská rokle, Koda, Tobolský vrch).
Mateřským územím naší ZO jsou hlavně skupiny 12, 13, a 14. Ve skupině 15 spolupracujeme se ZO 1-04 Zlatý Kůň. Naše ZO provedla ještě dokumentaci jeskyní ve skupině 19 (jižní okraj Českého krasu, Telín, Šamor, Mramor, Bacín). Pro úplnost přidáváme ještě soupis nevelkých jeskyní skupiny 16 (Císařská rokle), kde dnes systematicky nepůsobí žádná speleologická skupina a průzkum jeskyní se zde prakticky neprovádí.
V soupisu jeskyní je kromě evidenčního čísla jeskyně a jejího jména a synonym uvedena ještě přibližná lokalizace, stav jeskyně z hlediska jejího odtěžení nebo zasypání, celková délka všech průlezných částí jeskyně v metrech a celková denivelace, tedy převýšení mezi nejnižším a nejvyšším známým bodem jeskyně v metrech. Evidenční čísla jeskyní jsou u všech jeskyní vyznačena přímo v terénu.

Evid. č. Název jeskyně a synonyma Lokalizace Stav jeskyně Délka m Denivelace m
12. krasová skupina
12-001 Propast na Damilu (též Propast v lomu na jv. úbočí Damilu) Damil, Modrý lom Neexistuje-odlámána 50 40
12-002_A U tunelu 1(též U tunelu v Modrém lomu 1) Damil, Modrý lom Neexistuje-odlámána 50 5
12-002_B U tunelu 2(též U tunelu v Modrém lomu 2) Damil, Modrý lom Neexistuje-odlámána 38 zhruba vodorovná
12-003 Nová na Damilu (též Nová jeskyně na Damilu) Damil, Modrý lom OK 156 27
12-004 Ve štole Damil, Modrý lom Neexistuje-odlámána 45 10
12-005 Západní Damil, Hergetův lom OK 18 8
12-006 Východní Damil, Hergetův lom OK 4 zhruba vodorovná
12-007 Únorová Damil, Hergetův lom OK 4 zhruba vodorovná
12-008 Na konci Damil, Hergetův lom OK 12 3
12-009 Torzo Damil, Modrý lom OK 8 2
12-010 Jeskyně M.O. Damil, Hergetův lom OK 4 zhruba vodorovná
12-011 Opomenutá Damil, Černý lom OK 12 3
12-012 Za věží Damil, Modrý lom OK 3 zhruba vodorovná
12-013 Vysypaná Damil, Modrý lom OK 5 4,5
12-014 Markétina desetistupňová jeskyně pod rozvodnou Pod Rozvodnou OK 3 zhruba vodorovná
12-015 Nad Tunelem (též Jeskyně H) Damil, Modrý lom OK 4,4 2,6
13. krasová skupina
13-001 Tetínský vývěr (též Tetínská vyvěračka) Tetínské skály OK 8,5 3
13-002_A Nad Tetínským vývěrem A (též Východní) Tetínské skály OK 8,5 6
13-002_B Nad Tetínským vývěrem B (též Západní) Tetínské skály OK 2,5 zhruba vodorovná
13-003 Trhlinová (též Trhlinovitá) Tetínské skály OK 11,5 7
13-004 Turské maštale Tetínská rokle OK 88 28
13-005 Komín proti Turským maštalím Tetínská rokle Neexistuje-odlámán 30 29
13-006 Tetínská chodba Tetínská rokle OK 79 20
13-007 Sedmisálová Tetínská rokle OK 45 zhruba vodorovná
13-008 Turská kapsa Tetínská rokle OK 2 zhruba vodorovná
13-009 U štoly Tetínská rokle OK 3 3
13-010 Lybarová Tetínská rokle OK 14 zhruba vodorovná
13-011 Bišilu Tetínská rokle OK 86 7,5
13-012 Schovaná Tetínská rokle OK 4,5 3,3
13-013 Vypsaný (též Vysypaný)komín Tetínská rokle OK 2,5 zhruba vodorovná
13-014 Artušova Tetínská rokle OK 10 zhruba vodorovná
13-015 Bupe Tetínská rokle OK 6 zhruba vodorovná
13-016 Šachovnice Tetínská rokle OK 34 zhruba vodorovná
13-017 Propadlá Tetínská rokle OK 18 5
13-018 Bezinková Tetínská rokle OK 8 zhruba vodorovná
13-019 Kuchařská Tetínské skály OK 11 zhruba vodorovná
13-020 Nad vechtrem Tetínské skály OK 2,5 zhruba vodorovná
13-021 Pod kostelem Tetínské skály OK 4 zhruba vodorovná
13-022 Římsová Tetínské skály OK 27 4
13-023 Oblézačka Tetínská rokle OK 38 15,6
13-024_A Tetínská propástka 1 Tetínská rokle OK 14 8
13-024_B Tetínská propástka 2 Tetínská rokle OK 207 26
13-025 Sonda pod Tetínskou chodbou Tetínská rokle Zavalena 5 5
13-026 Hliněná Tetínská rokle OK 3,5 zhruba vodorovná
14. krasová skupina
14-001 Portálová Montánka (Kavčí lom) OK 165 19
14-002 Systém Traťová -Kontrarevoluční úsek Kruhový lom – Srbsko OK 71 21,5
14-002_A Traťová (též Prašná, Milchkammer) úsek Kruhový lom – Srbsko OK část 14-002
14-002_B Kontrarevoluční(též Jeskyně K.R.) úsek Kruhový lom – Srbsko OK část 14-002
14-003 Holubí (též V Kruhovém lomu) Kruhový lom OK 28 8
14-004 Propast na I.etáži Kruhového lomu Kruhový lom Neexistuje-odlámána 16,5 15
14-005 Jeskyně na I.etáži Kruhového lomu Kruhový lom Neexistuje-odlámána 3 zhruba vodorovná
14-006 Červnová Kruhový lom Neexistuje-odlámána 8 zhruba vodorovná
14-007 Terasová Montánka (Kavčí lom) OK 340 20
14-008 Devítikorunová Montánka (Kavčí lom) OK 59 14
14-009 Rumunská Montánka (Kavčí lom) OK 17 zhruba vodorovná
14-010 Metro Montánka (Kavčí lom) OK část 14-001
14-011 Zábavná propast Kruhový lom OK 17 12
14-012 Martinova Kruhový lom Neexistuje-odlámána 57 zhruba vodorovná
14-013 Cimrmanova propast Kruhový lom Neexistuje-odlámána 13 8
14-014 Volarská Montánka (Kavčí lom) OK 102 9,5
14-015 Tereza Kruhový lom Neexistuje-odlámána 10 zhruba vodorovná
14-016 Striptýzka Kruhový lom Neexistuje-odlámána 15 9
14-017 BUML Kruhový lom OK 274 30,5
14-018 Jeskyně P.T. (První Tráva) Kruhový lom OK 25 9,5
14-019 Ulrychova Kruhový lom OK 7 zhruba vodorovná
14-020 Nad 22 Kruhový lom OK 7 zhruba vodorovná
14-021 Komín v Montánce (též Propast Komín v Montánce) Montánka (Kavčí lom) OK 42 15,2
14-022 Propast v Kruhovém lomu Kruhový lom Neexistuje-odlámána 12 12
14-023 Komín nezaměstnaných Kruhový lom OK 7 4
14-024 Den zvířat Kruhový lom OK 5 2
14-025 Albrechtova vodní (též Albrechtova voda) Kruhový lom Existuje, ale zavalena 3 3
14-026 U veselé pastýřky Montánka (Kavčí lom) OK 9 zhruba vodorovná
14-027 Zdenina Kruhový lom Část odtěž. , zavalena 58 9
14-028 Písková úsek Montánka-Kruhový lom OK 4 zhruba vodorovná
14-029 Štěrková úsek Montánka-Kruhový lom OK 5 zhruba vodorovná
14-030 Pod douglaskami úsek Montánka-Kruhový lom OK 4 zhruba vodorovná
14-031 Elektrifikační I úsek Montánka-Kruhový lom Vchod zabetonován 3 zhruba vodorovná
14-032 Elektrifikační II (též jen Elektrifikační) úsek Kruhový lom – Srbsko OK 150 20
14-033 Dvouvchodová Montánka (Kavčí lom) OK 5 2,5
14-034 Prolomená Montánka (Kavčí lom) OK 4,5 zhruba vodorovná
14-035 Klíčová dírka Kruhový lom OK 3 zhruba vodorovná
14-036 Komín Okurka Kruhový lom OK 15 15
14-037 Vysoká montánní Montánka (Kavčí lom) OK 8 zhruba vodorovná
14-038 Tříkrálová propast Kruhový lom OK 25 16,5
15. krasová skupina
15-001 Koda (též Kodská, V Kodě, Capuš, Capouch) Kodská rokle a svahy OK 17 zhruba vodorovná
15-002 U hostince Koda Kodská rokle a svahy OK 11 3
15-003 V Údolí děsů Kodská rokle a svahy OK 16 zhruba vodorovná
15-004 Ve stráni (včetně dříve samostatné j. Liščí) Kodská rokle a svahy OK 56 7
15-005 Martina plošina Kody – východní část OK 451 31,5
15-006 U včel Tobolský vrch OK 5 3
15-007 Včelí Tobolský vrch OK 5 zhruba vodorovná
15-008 Závrt s mastným flekem (též ZMF) plošina Kody – východní část OK 8 8
15-009 Austrálie plošina Kody – východní část OK 35 22
15-010 Sisyfova propast Tobolský vrch OK 20 9
15-011 Pod Tobolkou (též Vysněná) Tobolka a okolí OK 6 zhruba vodorovná
15-012 V Kodském polesí (též V lomu U Panenky Marie) Lom U Panenky Marie OK 51 13
15-013 U buku Lom U Panenky Marie OK 17 5
15-014 Převis pod Capuší (též Milenecká jeskyně) Kodská rokle a svahy OK 5 zhruba vodorovná
15-015 Plší Domášov OK 57 19
15-016 Pluto Tobolka a okolí Překryto panelem 17 16,4
15-017 Vítězná plošina Kody – východníčást OK 10 3
15-018 Třívchodová Domášov OK 14 2
15-019 Pod ZMF plošina Kody – východní část OK 3 2
15-020 Domášovská Domášov OK 4 zhruba vodorovná
15-021 Abri v Domášově (archeol. lokalita „jeskyně Domášov“) Domášov OK 2 zhruba vodorovná
15-022 Tobolská Tobolský vrch OK 17 5
15-023 Zajíčkova Děkanský les a okolí OK 11 5
15-024 Abri Pod skalkami Děkanský les a okolí OK 2 zhruba vodorovná
15-025 Nad můstkem (též Nad vodopádem) Kodská rokle a svahy OK 7 5
15-026 Okno v Kodské rokli Kodská rokle a svahy OK 4 zhruba vodorovná
15-027 Nad Oknem v Kodské rokli Kodská rokle a svahy OK 5 zhruba vodorovná
15-028 Silvestrovská plošina Kody – východníčást OK 3 zhruba vodorovná
15-029 S kýblem Tobolský vrch OK 2 zhruba vodorovná
15-030 Dušičková Koda, východní část OK 4 zhruba vodorovná
15-031 Jubilejní Kodská rokle a svahy OK 6 4
16. krasová skupina
16-001 Uzávěrová Císařská rokle OK 8 zhruba vodorovná
16-002 V jv. části Uzávěrové stěny Císařská rokle OK 3 zhruba vodorovná
16-003 Aragonitová Císařská rokle OK 15 10
16-004 U vývěru Císařská rokle OK 4 zhruba vodorovná
16-005 Skalní brána Císařská rokle OK 12 zhruba vodorovná
16-006 Doupná Císařská rokle OK 3 2
16-007 Aniččina Císařská rokle OK 6 zhruba vodorovná
16-008 Na vráse Císařská rokle OK 2,5 zhruba vodorovná
16-009 Pod vyhlídkou Císařská rokle OK 7 2,5
19. krasová skupina
19-001 Na Mramoru(též Jezevčí díra, Jirkovská) Mramor a Šamor OK 42 zhruba vodorovná
19-002 Tulácká ( též Na Šamoru) Mramor a Šamor OK 19 zhruba vodorovná
19-003_A Na Vysoké skále (též Na Telíně), vchod A Vysoká skála u Vinařic OK 8 zhruba vodorovná
19-003_B Na Vysoké skále, vchod B Vysoká skála u Vinařic OK 31 zhruba vodorovná
19-004 Na Bacíně Bacín OK 2 zhruba vodorovná
19-005 Modrá (též Modrá na Mramoru, Desetníková) Mramor a Šamor OK 7 3
19-006 Zmýlená Mramor a Šamor OK 4 zhruba vodorovná
19-007 Archeologická sonda(lokalita Bacín I) Bacín OK 3 3
19-008 Na Skalici Skalice u Měňan OK 5 zhruba vodorovná
19-009 Nad Malinou Skalice u Měňan OK 2.6 zhruba vodorovná