zářijový sumář

V měsíci září:

Proběhly dvě akce na zabezpečení archeologického profilu v jeskyni Martina

Proběhlo několik akcí na přípravu závěru

Proběhly dvě kopací akce

Proběhly mapovací a fotografické akce

V Mineralogickém klubu v České Třebové jsme prezentovali naši činnost v Izraeli

Zanechali jsme stopu na tetínské pouti (viz samostatný článek)

Ohraničili jsme září dvěma křty knih – na začátku křest knihy Srdce Českého krasu (viz samostatný článek), na konci pokřtil Cimbál v Muzeu Českého krasu knihu Člověk a podzemní svět. (níže foto od Radka Kaši)

Jeskyňáři a slavná pouť

O víkendu 18.-19.9. se na Tetíně uskutečnila slavná pouť u příležitosti 1100 let zavraždění sv. Ludmily. Svou stopu zde zanechali i tetínští jeskyňáři. Kuba, Tod a Katka se Sergejem se zapojili jako pořadatelé-dobrovolníci. Ještě silnější skupina se sešla ve stánku, kde se pořádal celosvětový sraz Ludmil a Bořivojů a kde jsme prezentovali naši činnost. Návštěvníci se zde mohli setkat se sympatickými usměvavými tvářemi Smrťáka, Martina, Uzla, Františka a Cimbála. Níže přinášíme několik dokumentačních fotek od Pavla Hejny.

Ten oholený kokosový ořech pod poklopem na sýr je údajně lebka sv. Ludmily.

Náš stánek s Bidlem fingujícím nával

Synchronizovaný postoj, který jsme nacvičovali celý čtvrtek. Povšimněte si Uzla jako samozvané požární hlídky, kterému se v Cimbálově soukromé vestě podařilo nenápadně infiltrovat mezi pořadatele.

Tod krátce před tím, než jal řídit dopravu na křižovatce

Při příjezdu a odjezdu čekali na návštěvníky pouti na jednom ze záchytných parkovišť příjemné obličeje Gaba, Ivoše a Kuby

Nedělní přednáška Václava Cílka ….

…. a závěrečné poděkování vybraného zástupce z lidu

Křest knihy Srdce Českého krasu

Ve čtvrtek 2.9. byla v Srbsku pokřtěna kniha Srdce Českého krasu s podtitulem Obec Srbsko a krajina v jejím okolí. Na knize se jako editoři podíleli kromě Václava Cílka i naši členové Martin Majer a Karel Žák. V širším okruhu autorů sdružených pod uměleckým jménem „a kolektiv“ najdeme i další naše členy Jana Pohunka a Michal Hejnu.

Na připojených fotkách od Bóži můžeme vidět:

Starostku Srbska paní Biskupovou s částí autorského kolektivu

Zátiší s občerstvením, krásnou kytaristkou a moudře hovořícím Karlem

Variace na podobné téma, toliko hovoří moudře Martin a kytaristka se cudně skrývá v pozadí

 

A pro zájemce něco oficiální anotace:

Obec Srbsko nepochybně patří spolu s Karlštejnem, Svatým Janem pod Skalou, Tetínem a Koněpruskými jeskyněmi k nejnavštěvovanějším místům Českého krasu. Návštěvníci sem ale nepřijíždějí za památkami, nýbrž za vycházkami po okolí, za poznáváním přírody nejcennějších částí této chráněné krajinné oblasti nebo za sportem či dobrodružstvím. Kniha podrobně shrnuje všechny aspekty obce, není ale obvyklou obecní monografií. Mnohem větší prostor než samotnému Srbsku je věnován jeho okolí a přehledu geologického vývoje, procesům vzniku krasu a jeskyní, archeologii, rozvoji těžby a zpracování vápence i současné mimořádně bohaté a cenné živé přírodě oblasti. Podrobné údaje řady témat v ní prezentují naši přední odborníci způsobem, který je srozumitelný všem čtenářům. Kniha je určena těm, kdo chtějí pochopit širší souvislosti a podrobně poznat srdce Českého krasu, kraj neobyčejné přírody a historie.

Srpnový sumář

V měsíci srpnu:

Proběhlo sedm kopacích akcí

Proběhla jedna mapovací akce

Jeden člen se podílel na průzkumu pseudokrasu v okolí Broumova

Jeden člen se zúčastnil Jaskyniarského týždně v Demänovské dolině

Pár členů navštívilo exkurzně Muráňskou planinu

Několik členů vyrazilo exkurzně do Moravského krasu

Jeden člen se zúčastnil tradiční expedice na rakouský Lofer

Uspořádali jsme na boudě tradiční loučení s prázdninami

… a pro potěchu oka něco slovenských jeskynních chvostoskoků od Aleše

 

Červencový sumář

V měsíci červenci:

Se uskutečnilo osm kopacích akcí

Jsme zmapovali dvě nové jeskyně

Proběhla jedna fotoakce

Instalovali jsme zábrany okolo Nové jeskyně na Damilu

Dva členové se zůčastnili předexpedice na Lofer a každý si tam našel po jedné jeskyni

 

Místo obličejů připojujeme tentokrát jednu pěknou neptunickou žílu v jedné nejmenované jeskyni od Markéty.

Ohrazení Nové jeskyně na Damilu

V úterý 13. července v odpoledních hodinách provedla úderná jednotka ve složení Smrťák, Radek Kaša a Vašek Pečenka instalaci zábran kolem vchodu do Nové jeskyně na Damilu.

Nová jeskyně je svým způsobem unikátní. Jedná se totiž o jeskyni třikrát objevenou a dvakrát ztracenou. Jeskyně byla nastřelena ve dně Modrého lomu v roce 1953, ale protože překážela v těžbě, byl její vchod zakryt a zasypán. Znovu byla otevřena díky aktivitě tetínských jeskyňářů v roce 1989, ale těšili jsme se z ní pouhých pět let, než byl její vchod při sanaci skládky TKO opět přesypán. Naposledy jsme vchod otevřeli v roce 2003. Současná rekultivace lomu se jeskyně naštěstí nedotkla, takže se podařilo třetímu ztracená zabránit. Vchod byl ale ohrožován splavem navážené zeminy. Díky zábranám zakoupeným Technickými službami Tetín a jejich instalaci je tak vchod ochráněn.

Smrťák akci považuje za zdařilou a zúčastněným moc děkuje za pomoc.

Jak vyplývá z Radkových fotek, zábrany mají za cíl nejen zastavit splachovanou hlínu, ale také signalizovat jeskyňářům, kde zhruba v té džungli vchod leží.

Červnový sumář

Měsíc červen ukázal, že nejen jeskyňařením jest jeskyňář živ. Během června jsme tak: 

Obsadili dvě stanoviště na dětském dni na Tetíně – lezení po provazovém žebříku a skládání komínu z přepravek. S krátkým traverzem se představila také speleozáchranka. Tetínského dne se zúčastnilo více než 200 dětí.

Uspořádali přednášku Jardy Hromase o výzkumu karlštejnské studna a Lukáše Horta o slánském městském podzemí.

Uspořádali na základně pro naše potomky oslavu konce školního roku a pro rodiče tryznu za začátek prázdnin

Šest členů se zúčastnilo Lezeckého dne na Chlumu.

Není divu, že na jeskyně tak nezbylo moc času, vyjma dvou mapovacích a čtyř kopacích akcí.

Na fotografii plch, Tod a Lenka ve stěně od Vaška Pečenky a Martina Majera

Květnový sumář

Za měsíc květen máme na svědomí:

šest kopacích akcí, které vedly mimo jiné k objevu dvou nových jeskyní

dvě fotografické akce

dvě výpravy do pseudokrasu

slavné vystoupení na Petrbokově memoriálu, kterému věnujeme samostatný článek

iniciaci a spolupráci na jednom archeologickém průzkumu

 

Jako tradiční doplňující fotografii jsem chtěl původně použít jednu, jež ukazuje výsledek práce sehraného týmu, který nemá jediný slabý článek. Na té fotografii najdeme Markétu s Bóžou kterak odvážně pózují v ústí jedné propasti. Za zmínku zde stojí Martinovy fotografické zkušenosti a genialita s nimiž vytvořil unikátní kompozici a díky synergii mezi ním a oběma modelkami se mu podařilo zachytit jeskyňářskou zarputilost obou děvčat a přitom neupozadit, ale naopak ještě zvýraznit jejich krásu. Nemalý podíl na fascinujícím výsledku fotografie měl i Jirka s rafinovaným využitím protisvětla a Cimbál s rafinovaným odemknutím jeskyně.

Nakonec ale přikládáme jinou fotografii. Jedná se o vítězný snímek z prestižní soutěže Vyfoť svého oblíbeného jeskyňáře u nickamínku. Markétě posíláme gratulaci.

Dubnový sumář

V dubnu se konečně částečně oteplilo a uvolnilo a projevilo se to i na naší aktivitě.

V rámci sedmi pracovních akcí na základně se podařilo vybetonovat opěrnou zeď, svázat postiženou stěnu ocelovými svorníky, postavit na počest náčelníkových šedesátých pátých narozenin totem, spravit taras a dodělat spoustu dalších drobností.

Sedm kopacích akcí tradičně nepřineslo žádný výrazný posun, tak aspoň dvě mapovací akce obohatily náš archív o některé aktuální mapy.

Jako bonus pak proběhly tři dokumentační akce v blízkém pseudokrasu, abychom si uvědomili, jaký je ten pseudokras proti našemu krasu nuda.

Na přiloženém snímku je neúspěšný boj auta se stavebním materiálem o vyjetí na boudu, úspěšný boj Jirky s tarasem a něco pseudokrasu od Ivana. Bóži a Martina.

Březnový sumář

Nespornou výhodou tetínských jeskyňářů během březnových kovidových omezení bylo, že někteří jeskyňáři a jeskyně se nacházejí v tom samém tetínském katastru. Většinu března tak táhli akce tetínští obyvatelé a jednalo se tak většinou spíše o skromně obsazené poloakce. I tak jsme ale zvládli:

- deset kopacích akcí, vedoucích mimo jiné k objevu nové 4 m hluboké propasti kdesi kýmsi

- osm pracovních akcí na boudě začínajících zvelebováním boudy a po objevu nové praskliny ve zdi přecházející do záchranných akcí

- jednu mapovací akci

- dvě akce s geodetickou GPS na zaměření vchodů jeskyň a okolní situace

Smrťák pracoval po celou dobu tak intenzivně, že je na všech fotkách rozmazaný. Ostře se ho podařilo zaznamenat pouze při odpočinku.