Ohrazení Nové jeskyně na Damilu

V úterý 13. července v odpoledních hodinách provedla úderná jednotka ve složení Smrťák, Radek Kaša a Vašek Pečenka instalaci zábran kolem vchodu do Nové jeskyně na Damilu.

Nová jeskyně je svým způsobem unikátní. Jedná se totiž o jeskyni třikrát objevenou a dvakrát ztracenou. Jeskyně byla nastřelena ve dně Modrého lomu v roce 1953, ale protože překážela v těžbě, byl její vchod zakryt a zasypán. Znovu byla otevřena díky aktivitě tetínských jeskyňářů v roce 1989, ale těšili jsme se z ní pouhých pět let, než byl její vchod při sanaci skládky TKO opět přesypán. Naposledy jsme vchod otevřeli v roce 2003. Současná rekultivace lomu se jeskyně naštěstí nedotkla, takže se podařilo třetímu ztracená zabránit. Vchod byl ale ohrožován splavem navážené zeminy. Díky zábranám zakoupeným Technickými službami Tetín a jejich instalaci je tak vchod ochráněn.

Smrťák akci považuje za zdařilou a zúčastněným moc děkuje za pomoc.

Jak vyplývá z Radkových fotek, zábrany mají za cíl nejen zastavit splachovanou hlínu, ale také signalizovat jeskyňářům, kde zhruba v té džungli vchod leží.

Červnový sumář

Měsíc červen ukázal, že nejen jeskyňařením jest jeskyňář živ. Během června jsme tak: 

Obsadili dvě stanoviště na dětském dni na Tetíně – lezení po provazovém žebříku a skládání komínu z přepravek. S krátkým traverzem se představila také speleozáchranka. Tetínského dne se zúčastnilo více než 200 dětí.

Uspořádali přednášku Jardy Hromase o výzkumu karlštejnské studna a Lukáše Horta o slánském městském podzemí.

Uspořádali na základně pro naše potomky oslavu konce školního roku a pro rodiče tryznu za začátek prázdnin

Šest členů se zúčastnilo Lezeckého dne na Chlumu.

Není divu, že na jeskyně tak nezbylo moc času, vyjma dvou mapovacích a čtyř kopacích akcí.

Na fotografii plch, Tod a Lenka ve stěně od Vaška Pečenky a Martina Majera

Květnový sumář

Za měsíc květen máme na svědomí:

šest kopacích akcí, které vedly mimo jiné k objevu dvou nových jeskyní

dvě fotografické akce

dvě výpravy do pseudokrasu

slavné vystoupení na Petrbokově memoriálu, kterému věnujeme samostatný článek

iniciaci a spolupráci na jednom archeologickém průzkumu

 

Jako tradiční doplňující fotografii jsem chtěl původně použít jednu, jež ukazuje výsledek práce sehraného týmu, který nemá jediný slabý článek. Na té fotografii najdeme Markétu s Bóžou kterak odvážně pózují v ústí jedné propasti. Za zmínku zde stojí Martinovy fotografické zkušenosti a genialita s nimiž vytvořil unikátní kompozici a díky synergii mezi ním a oběma modelkami se mu podařilo zachytit jeskyňářskou zarputilost obou děvčat a přitom neupozadit, ale naopak ještě zvýraznit jejich krásu. Nemalý podíl na fascinujícím výsledku fotografie měl i Jirka s rafinovaným využitím protisvětla a Cimbál s rafinovaným odemknutím jeskyně.

Nakonec ale přikládáme jinou fotografii. Jedná se o vítězný snímek z prestižní soutěže Vyfoť svého oblíbeného jeskyňáře u nickamínku. Markétě posíláme gratulaci.

Dubnový sumář

V dubnu se konečně částečně oteplilo a uvolnilo a projevilo se to i na naší aktivitě.

V rámci sedmi pracovních akcí na základně se podařilo vybetonovat opěrnou zeď, svázat postiženou stěnu ocelovými svorníky, postavit na počest náčelníkových šedesátých pátých narozenin totem, spravit taras a dodělat spoustu dalších drobností.

Sedm kopacích akcí tradičně nepřineslo žádný výrazný posun, tak aspoň dvě mapovací akce obohatily náš archív o některé aktuální mapy.

Jako bonus pak proběhly tři dokumentační akce v blízkém pseudokrasu, abychom si uvědomili, jaký je ten pseudokras proti našemu krasu nuda.

Na přiloženém snímku je neúspěšný boj auta se stavebním materiálem o vyjetí na boudu, úspěšný boj Jirky s tarasem a něco pseudokrasu od Ivana. Bóži a Martina.

Březnový sumář

Nespornou výhodou tetínských jeskyňářů během březnových kovidových omezení bylo, že někteří jeskyňáři a jeskyně se nacházejí v tom samém tetínském katastru. Většinu března tak táhli akce tetínští obyvatelé a jednalo se tak většinou spíše o skromně obsazené poloakce. I tak jsme ale zvládli:

- deset kopacích akcí, vedoucích mimo jiné k objevu nové 4 m hluboké propasti kdesi kýmsi

- osm pracovních akcí na boudě začínajících zvelebováním boudy a po objevu nové praskliny ve zdi přecházející do záchranných akcí

- jednu mapovací akci

- dvě akce s geodetickou GPS na zaměření vchodů jeskyň a okolní situace

Smrťák pracoval po celou dobu tak intenzivně, že je na všech fotkách rozmazaný. Ostře se ho podařilo zaznamenat pouze při odpočinku.

 

Lednový sumář

V měsíci lednu pokračovaly restrikce díky koronaviru a s nimi práce v malých skupinkách, s rodinnými příslušníky apod.

I přesto jsme v měsíci lednu zvládli:

Sedm kopacích akcí

Jednu geodetickou akci na zaměření vchodů některých jeskyní v 18. oblasti

Tři mapovací akce

Jednu fotografickou akci

 

Níže Uzlova fotografie něčeho, co jevilo jako náznak objevu. Jak to dopadlo, se dozvíte v únorovém přehledu.

Zářijový sumář

V měsíci září:

proběhly dvě kopací akce na našich lokalitách

proběhla jedna rychlobrigáda na základně

dva členové se zúčastnili Speleofóra

formou článku ve sborníku, posteru a přednášky jsme na Speleofóru prezentovali naší činnost v Izraeli

Odkaz na poster: Malham_poster

Srpnový sumář

srpnové aktivity:

uskutečnily se čtyři kopací akce na našich lokalitách

dva členové se zúčastnili expedice do Slovenského krasu

oslavili jsme na boudě konec prázdnin

Červencový sumář

V červenci si vybrala prázdniny i naše skupina, takže proběhly všehovšudy pouze:

čtyři kopací akce na našich lokalitách

jedna fotografická akce u sousedů

jeden člen se zúčastnil expedice na rakouský Lofer

zjištění za pomocí SRT, že nápadné a výrazné portály v nejmenované stěně nedosahují parametru jeskyně

Červnový sumář

v měsíci červnu:

proběhlo šest kopacích akcí na našich lokalitách

proběhly dvě mapovací akce na našich lokalitách

proběhly dvě akce na opravě uzávěru Propástek

proběhla kontrola ostatních uzávěrů našich jeskyní

navázali jsme spolupráci s týmem Robotica – https://robotika.cz/competitions/subtchallenge/cave-circuit/cs#200625

bylo slavnostně otevřeno nové tetínské muzeum, jehož část je věnována tetínským jeskyním a na jehož expozici se podíleli tetínští jeskyňáři

šest členů se zúčastnilo Lezeckého dne na Chlumu

Smrťák oslavil na boudě opožděně narozeniny

zemřel jeden z objevitelů Martiny Petr „Huťa“ Kohout